Curcumine, angiogenese en het werkingsmechanisme van kanker

Standaard

De uitroeiing van kanker bij een patiënt blijft een ongrijpbare uitdaging, ondanks de vroege opsporing en diagnose, de chemotherapie en immuno therapie. Ondanks de behandelingen met bestralingen en deskundig chirurgisch ingrijpen. Hoewel er grote winst is geboekt bij de kankercelbiologie, bestaat er momenteel geen definitieve remedie voor de meeste kankersoorten. Daarom is het niet verwonderlijk dat de onderzoekers en medische wetenschappers het belang en therapeutisch potentieel van natuurlijke producten blijven onderzoeken. Dit gericht op verschillende gebieden of aspecten van het behandelen van kanker. Hier vindt u een uitgebreid en goed gedocumenteerd informatief artikel over kanker, hoe het zich voedt, en wat er te weten is over de verspreiding van kanker binnen het lichaam. En wat het mechanisme kan zijn om dit te remmen. 

Kanker begint in één cel.  

angiogenese-uitlegHet probleem is dat men het aantal nieuwe kankergevallen niet kan terugdringen. Men slaagt er wel in om de ziekte beter te behandelen, maar men krijgt de kanker niet uitgeroeid. Dat heeft vooral te maken met het vervuilde milieu, het massaal gebruik van industriële voedingsproducten en een aantal psychische en emotionele problemen.

De wortel van het kwaad bevindt zich in één cel. Kanker ontstaat door ontsporing van bepaalde functies van een lichaams cel, vandaar dat kanker (medisch gezien) wordt omschreven als een celziekte.

Natuurlijk is het zo dat gedurende ons leven de cellen van buitenaf bedreigd worden voor virussen, vrije radicalen, kankerverwekkende stoffen etc. Maar iedere bedreiging wordt onder normale omstandigheden afgeslagen. Wel is het zo dat sommige cellen erin slagen om hun genen zodanig te veranderen dat deze een kankercel vormen. Maar dit betekent niet dat zo’n kankercel direct een gezwel wordt. Want hiervoor zijn een aantal specifieke voorwaarden nodig ;

 • De cel moet, onder andere, steeds meer eigenschappen krijgen die hem in staat stellen om te groeien en zodoende nieuw kankerweefsel te vormen.
 • Een kankercel gaat zich eerst innestelen en gaat dan op zoek naar voedsel via het proces van angiogenese, oftewel via de vorming van nieuwe bloedvaten, die de kankercellen verder kunnen verspreiden. Dit heet VEGF, en betekent “Vasculair Endothelial Growth Factor”
 • Een kankercel kan zich niet vermeerderen zonder permanente aanvoer van voedsel en zuurstof.

Wat is “angiogenese” ?

angiogenese-uitzaaiing-bij-kanker-cellen

Er moet voeding voor de kanker zijn, dus maakt de kankercel groeifactoren aan. Deze hechten zich aan een bloedvat en zorgen voor nieuwe aanmaak van een bloedvat. Naar de tumor toe.

Een tumor zorgt ervoor dat er nieuwe bloedvaten ontstaan door vanuit zichzelf groeifactoren (Dit heet VEGF, en betekent “Vasculair Endothelial Growth Factor”) voort te brengen, die zich tot in het dichtstbijzijnde bloedvat verspreiden. Dit heet angiogenese.

Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten vanuit bestaande bloedvaten. Dit is een bekend en goed bestudeerd lichamelijk proces. Zo kan er voedsel en zuurstof naar de tumor, en kan deze groeien.

Dit is ook hetzelfde proces dat bijvoorbeeld plaats vindt bij een bevruchte eicel in de baarmoeder. Ook deze groeit en vormt bloedvaten in het slijmvlies van de baarmoeder. Het ontstaan van kanker wordt in de wetenschap wel vergeleken met een bevruchte eicel. In het begin begint de bevruchte eicel zich vanuit zijn eigen energie te vermeerderen, maar die is beperkt. Om daarna aan voedsel te komen, worden er bloedvaten gevormd, zodat het bloed van de moeder naar haar baby-vruchtje stroomt. Het bloed van de moeder voert voor de baby warmte aan, zuurstof en ook voedsel. En het bloed voert de afvalstoffen ook weer af. Zo kan de embryo  tot volwaardige baby groeien door eenzelfde proces dat ‘angiogenese’ heet (11).

Ditzelfde angiogenese proces ontstaat eveneens bij de heling van een wond. Daar worden in het genezings proces ook nieuwe bloedvaten aangemaakt. En dus ook bij het ontstaan en uitgroeien van een kankergezwel. Een tumor zorgt ervoor dat er nieuwe bloedvaatjes ontstaan. En dat doet het door groeifactoren vanuit zichzelf voort te brengen die zich tot in het dichtst bijzijnde bloedvat verspreiden.

Door “VEGF” komt het beginnende kankerproces op gang.                                                                 

angiogenese-uitleg

VEGF zijn groeicellen, die ‘een brug maken’ tussen onze bloedsomloop en nieuwe bloedvaatjes voor voeding voor de tumorcellen

Dit heet VEGF. VEGF betekent ‘Vascular Endothelial Growth Factor’ dit is een groeifactor die een belangrijke rol speelt bij de vorming van nieuwe bloedvaten (angiogenese). VEGF is een mogelijk aangrijpingspunt voor zogenaamde angiogenese-remmers, een groep van anti-kankergeneesmiddelen die werken door de vorming van nieuwe bloedvaten van tumoren af te remmen.

Deze groeifactoren hechten zich op de cellen van de bloedvat wand en zorgen ervoor dat zij zich gaan delen en zodoende nieuwe bloedvaten aanmaken om de tumor van voedsel te voorzien. Zo kan de tumor blijven groeien.

Hij begint eerst binnen te dringen in het omliggende, gezonde weefsel. Maar kankercellen kunnen zich ook los maken van de eerst ontstane tumor en zich, met behulp van onze bloedsomloop, in andere organen vestigen. Dit noemt men een ‘uitzaaiing’ of ‘metastase’.

Kankerbestrijding ?

Nu we weten hoe een kanker kan ontstaan en kan groeien, kunnen we ook een kijken of er methoden zijn die het proces zouden kunnen stoppen. Het zou logisch zijn om te proberen deze vorming van nieuwe bloedvatvorming (angiogenese) te verhinderen. Want daarmee zou je de tumor uithongeren. Want, zoals al gezegd, om te groeien heeft de tumor constante aanvoer van voedsel en zuurstof nodig. Men gebruikt anti-angionese medicijnen vooral in combinatie met chemotherapie in de behandeling van dikke darm kanker met uitzaaiingen in de lever.  Ook wordt dit vaak gebruikt bij bepaalde vormen van longkanker of borstkanker. Maar deze behandelingen gaan vaak begeleidt met nogal wat bijwerkingen.

Men is nu op zoek of er ook bepaalde voedingsmiddelen, in de vorm van groenten of fruit, zijn die –samen met de reguliere behandelingen- die ook een anti-angionese werking kunnen hebben. Iedereen weet dat het goed is om gezond te eten bij een ziekte als kanker, maar welke groente of fruit is gezond. Er zijn veel soorten fruit en groenten die aan ons lichaam kankerremmende stoffen afgeven. Dit kan zowel dienen ter voorkoming, maar ook als ondersteuning van het genezingssproces.

Door het verhinderen van de aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt de toevoer van voedsel aan de tumor afgesneden en sterft de tumor.

Wat is een eigenlijk tumor ?

Een tumor bestaat eigenlijk uit op hol geslagen cellen, die niet meer willen ophouden met groeien. Ze stoppen niet meer met delen en worden uiteindelijk zo groot dat ze belangrijke bloedvaten en zenuwen afklemmen. Zoals gezegd, kankercellen hebben ook voeding en zuurstof nodig om te groeien. Ze ‘eten’ het liefst suiker. Deze wordt aangevoerd via de nieuwe bloedvaten. Daarom scheiden kankercellen stoffen af, die ervoor zorgen dat de bloedvaten rondom hen heen goed aangroeien.

Door deze bloedvaten worden de, voor de kanker benodigde voedingsstoffen en zuurstof, voldoende aangeleverd. Deze bloedvatengroei noemen de artsen “angiogenese”.

Wat bedoelt men precies met ‘gezonde voeding’  ?

Er is een stof, het heet ‘apigenine’ en deze remt de bloedvatvorming (angiogenese) rond tumoren af. Het is een bioactieve stof die in veel planten voorkomt. In de natuur zijn er dus verschillende planten die de stof ‘apigenine’ bezitten. Frambozen en aardbeien, rode bessen, blauwe bessen en cranberry’s. Deze vruchten hebben een duidelijke kleur, dat heten anthocyaniden. En deze sterke kleurstof zorgt mede voor het afremmen van de angiogenese. Blauwe bessen zijn hier extra sterk in. En eet deze rauw, omdat deze stoffen erg kwetsbaar en gevoelig zijn. Vers fruit, verse groenten, noten,  honing en stuifmeel zijn ook goede voedingsmiddelen met apigenine.

Zeer sterke ‘aanleveraars’ van deze apigenine zijn verse peterselie en kurkuma. In dit geval is het de zuivere curcumine die de meeste ‘apigenine’ plantenstof in zich heeft. Peterselie is ook een ‘zwaargewicht’ in de aanmaak van deze apigenine.

Curcumine, kurkuma en angiogenese 

Er staan vele honderden studies over deze zaak op het internet. De ene wat beter onderbouwd dan de andere. Er zijn onderzoekers die suggereren dat de curcumine, de werkzame stof uit de kurkuma wortel, de vorming van nieuwe bloedvaten door angiogenese helpt verhinderen. Als dit zo is, dan worden de kankercellen beroofd van hun eigen energie bron. En sterven ze af. Curcumine is de werkzame stof uit de kurkuma wortel, net als cafeïne de werkzame stof uit de koffie is.

Uit onderzoek bij dieren en op, in laboratoria gekweekte kankercellen, is gebleken dat curcumine de groei van een groot aantal kankercellen kan stoppen. En hierbij zijn in het bijzonder die van leukemie, dikke darmkanker,(14) borstkanker en eierstokkanker genoemd.

 • Curcuminoïden en Peterselie hebben iets gemeen : de plantenstof Apigenine

De curcuminoïden, gevonden in kurkuma, zijn een dergelijk soort van natuurlijke producten die uitgebreid zijn onderzocht op hun mogelijkheid en potentieel om de vooruitgang van kankercel ‘uitzaaiing’ te stoppen. Uitzaaiing betekent groei of verspreiding. En, nog belangrijker, om te voorkomen dat er verdere uitzaaiingen optreden. In de kurkuma zijn de curcuminoïden aanwezig. In dit onderzoek is één van deze curcuminoïden onderzocht.

De “demethoxycurcumine”, we zullen het DMC noemen. Het is een van de drie curcuminoïden van de curcumine c3 ‘superieur’. (13)

Deze DMC heeft een verhoogde stabiliteit en een betere oplosbaarheid in de vochtige omgeving van de darmen. Dit in tegenstelling tot de ‘gewone’ curcumine, die grotendeels niet geabsorbeerd wordt na orale inname.

Je zou de curcumine als een apigenine kunnen beschouwen. Maar er is nóg een plant waar  deze apigenine in ruime mate voorkomt, dat is rauwe krulpeterselie. ( zie volgende subhoofdstuk)

Er zijn nog meer verschillende soorten planten die deze stof bezitten ; ‘apigenine’ genaamd. Deze stof heeft het vermogen om het vormen van nieuwe bloedvaatjes te stoppen. Apigenine remt de angiogenese rond de tumoren af. Het stoort de VEGF, de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes, op weg naar de tumor. Om deze van voedingsstoffen te voorzien. Curcumine (met de DMC) en krulpeterselie bevatten deze remmende  stof.

Apigenine remt dus deze VEGF groeifactoren af, waardoor de bloedvatvorming –en zo de tumorgroei- afgeremd worden. En beter nog, de natuurlijke apigenine doet dit bijna even goed als het middel “imatinib” . Imatinib (Gleevec is de merknaam)  is een medicijn ; het is een molecule die in laboratoria via computers en andere hoogtechnische dingen ontworpen werd en die behoort tot de nieuwe generatie anti-kanker medicijnen.

Imatinib werkt anders dan de meest gebruikelijke chemotherapeutica of anti-kankermiddelen. Een heel groot en uitgebreid artikel omtrent dit vindt u onder link nummer (12). Chemotherapie bestaat eigenlijk uit zeer toxische stoffen, die ook de lichaamscellen vergiftigen.

Kankercellen zijn veel gevoeliger voor de giftige chemotherapie dan lichaamscellen omdat kankercellen zo snel groeien en ongecontroleerd delen. Dus een chemotherapie kan wel goed werken.  Maar chemotherapie is ook giftig voor onze gewone lichaamscellen, vandaar dat mensen er zo ziek van kunnen worden. Het nadeel van chemotherapie is dat de chemo in het gehele lichaam terecht komt en maar heel kort en in een relatief lage dosis op de goede plek kan werken.

Statistiek

Ook de natuur geeft ons goed werkende stoffen.

Apigenine remt bijna even sterk de celgroei af als Gleevec (imatinib). Luteoline is een andere stof die zich in groenten en kruiden bevindt en ook de celgroei afremt. De hoogste balk stelt de cellen voor die géén groeiremmende stoffen zoals apigenine etc, toegediend kregen (de controle groep). (bron  link 15)

 • Peterselie en de stof Apigenine

Peterselie? We vinden peterselie zó gewoon. We vinden het vaak als garnering nog wel leuk. Maar echt waarderen doen we het niet meer. Echter in de peterselie plant zijn verschillende etherische oliën aanwezig, maar ook een stof die ‘Apigenine’ (1) genoemd wordt. Een zeer belangrijke stof in de peterselie. Het heeft een bijzondere werking,  blijkt na studies en veel onderzoek. Apigenine remt de angiogenese rond de tumoren af. Het stoort de VEGF, de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes, op weg naar de tumor. Om deze van voedingsstoffen te voorzien. Men heeft deze stof nagemaakt, en als het nieuwste antikanker medicijn heet het “Gleevec” of “imatinib”.

Deze stoffen pakken de kanker op een totaal andere manier aan. Moleculen (zoals in het middel Imatinib) remmen eiwitten af die de groei van cellen regelen. Meestal zijn de groeifactoren (VEGF) een soort van eiwitten, die de andere eiwitten in de cel op “AAN” zetten of triggeren, waardoor de cellen kunnen groeien. Bij kanker is deze groei veel te sterk en ongecontroleerd. Imatinib is dus een groeifactor-remmer, die specifiek snel groeiende kankercellen aanpakt.

 • Gleevec oftewel Imatinib.

Artsen omschrijven Imatinib als een wondermiddel. Dit medicijn verscheen op de cover van ‘Time Magazine’, afgebeeld als ‘the magic bullet’ tegen een bepaalde kankervorm van leukemie. (CML). Het team van topwetenschappers, die dit ontwikkelden, ontving 10 jaren geleden een prestigieuze prijs. Omdat het een fatale kanker kon veranderen in een chronische beheersbare ziekte. Maar de natuur had al iets soortgelijks klaargespeeld met krulpeterselie.

De apigenine remt de groei en verspreiden van spiercellen in bloedvaten bijna net zo krachtig als in het middel Gleevec, oftewel Imatinib. Dit middel wordt dus ingezet bij Chronisch Myeloide Leukemie (CML).

Opmerkelijk is dat hiervoor geen hoge concentraties apigenine nodig zijn. De vereiste concentraties apigenine in het bloed om bovenstaand effect te verkrijgen, wordt bereikt door een normale hoeveelheid rauwe peterselie, die gebruikelijk is bij een maaltijd, te eten.

UITERAARD wil dit niet zeggen dat mensen met CML nu alleen maar gemalen peterselie blaadjes moeten gaan eten. Wat we hiermee willen uitleggen is dat een groot aantal planten tal van stoffen bevatten die niet alleen het risico op kanker kunnen verminderen, maar ook de groei van kanker kunnen afremmen. Of een rem op de groei op de uitzaaiingen legt.

 • De Farmaceutische industrie herkent en weet dit ook

Zo zijn er verschillende bedrijven bezig met het ontwikkelen van medicijnen, waarvan de moleculaire structuur sterk lijkt op flavonoïden, een stof die voorkomt in fruit en groenten. Een medicijn dat nu in ontwikkeling is heet ‘alvocidib’, dat ook wel flavoperidol wordt genoemd. ‘Flavo’ verwijst naar de vele fruit- en groentensoorten die flavonoïden bevatten. Alvocidib is ook een molecuul die grote gelijkenis vertoont met flavonoïden, zoals apigenine.

Het verschil is dat de wetenschappers er een soort ‘atoomgroepje’ hebben aangeplakt. Daarmee verbetert de werkzaamheid en opname, en het is een eigen originele molecule geworden, en kun je er dus patent op aanvragen. Maar een nu bewezen feit blijft dat gezond eten ook het risico op ziekte sterk kan verminderen.

 • Is dan alle verse groenten en fruit een anti-oxidant ?

Ja en nee. In gangbare taal noemen dit alles een ‘anti oxidant’, maar een stof die een beschermende of anti kanker werking vertoont is méér dan slechts een anti oxidant. Een dergelijke stof werkt dan in op meerdere mechanismen in een cel. Te noemen zijn dan :

 1. De stof in de plant kunnen proteïnen afremmen. Dit heet kinase. Hierdoor zetten de proteïnen de cel in werking, zodat cellen kunnen groeien en delen. Of afremmen. Het remt de productie van eiwitten en proteïnen die de celgroei en kankergroei bevorderen. Curcumine kan hier een goede controle functie verrichten. (16, 17)
 2. De stof in de plant remt ontstekings-eiwitten af. Dit zijn ontstekingsfactoren die eiwitten activeren of aantrekken. Kankercellen gedijen het beste in een omgeving waar veel ontstekingen zijn. (hiermee worden geen etterende wonden bedoeld, maar kleine beschadigingen op moleculair niveau). Eigenlijk kun je zeggen dat curcumine de productie van ontstekings-eiwitten remt. Voor het opruimen van deze kleine ontstekingen is curcumine c3 ‘superieur’ hier een absolute kei !
 3. De stof in de plant checkt of de proteïnes goed kun werk doen. Als dit niet gebeurt en de groeicyclus verstoord wordt, kunnen cellen ongecontroleerd groeien en kan kanker ontstaan. Ook hier is curcumine een absolute kei ! (18)

Eigenlijk kun je zeggen dat er een stof is die op al deze drie belangrijke ‘gezonde cel’ punten inspeelt. Deze stof heet ‘curcumine’. Het is een molecuul, die afkomstig is uit de natuurzuivere kurkuma plant, en het is knalgeel van kleur.

Tenslotte

Ze hebben in het oude India, met hun oude natuurlijke medische wetenschap (ayurveda), niet gewacht op onze nieuwe inzichten. Daar eten ze al duizenden jaren kurkuma en/of curcumine. En neemt deze specerij een belangrijke plaats in hun voedsel in.

Curcumine is een licht vettige stof, je kunt het in de kurkuma wortel vinden, als je de kurkuma wortel in kleine stukjes snijdt. Het is die knal oranje vettige en plakkerige substantie, die aan je mes geplakt blijft zitten, dit is de puur natuurzuivere curcumine. Het vettige uit deze stof zorgt ervoor dat het dóór de bloedhersen barriëre kan, en zo in het lichaam werkzaam kan zijn. In de curcumine c3 ‘superieur’ is deze stof aanwezig, het heet demethoxycurcumine, (DMC) dit is de natuurlijk zuivere vettige stof en is één van de C3. Curcumine C3 ‘Superieur”.

Om de opname in het lichaam te bevorderen kun je deze curcumine het beste nemen met wat vet, olijfolie of iets dergelijks. De bioperine (een soort zwarte peper) zorgt ook voor een langere opnametijd in ons lichaam.  Dit zijn wel belangrijke punten voor een goede werking.

Niet alleen curcumine heeft invloed op onze cellen, ook gezonde en verse kruiden hebben dit. Weliswaar in minder sterke mate. Kruiden zoals tijm, kamille, pepermunt, rozemarijn en oregano bevatten tal van flavonoïden. Evenals kaneel, marjolein of munt. Verse voeding blijft ook een goede bron van gezond zijn en blijven.

Hier komt een duidelijke clip over de hoe kanker zich kan verspreiden en wat precies die VEGF en Angiogenese is. Duidelijke uitleg zonder verder commentaar. Aan het einde van de clip is te zien wat ‘remmende groeifactoren’ kunnen zijn en kunnen doen.

Contra Indicties : gebruik geen kurkuma/curcumine bij zwangerschap, bij galblaasproblemen, bij bloedverdunners en tijdens een chemokuur. Curcumine maakt het lichaams weefsel schoon, óók van eventuele kanker medicijnen. Overleg dus eventueel met uw arts.

Met een hartelijke groet van Tieneke.

Zoekt u de beste zuivere curcumine c3 en/of kurkuma longa ?  Ik, persoonlijk, beveel u de kurkuma specialist aan. Deze heeft uitstekende kurkuma in huis, van hoge kwaliteit voor een lage prijs. Met goede Know-How, en kennis van het product. Met liefde en zorgvuldige controle voor al hun kurkuma. En met zorg uitgekozen supplementen. Ethyleen Oxide vrij, Niet bestraald, GMO vrij, gecertificeerd halal en kosher, BSE/TSE vrij ! 

De NUMMER 1 in kurkuma en andere ayurvedische producten. 

Disclaimer : Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Samensteller doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de inhoud van dit artikel nog niets is geëvalueerd door medisch deskundigen. Geen van deze informatie dient te worden opgevat als medisch advies.  Raadpleeg daarom altijd een medisch gespecialiseerd/gekwalificeerd arts met kennis van natuurlijke supplementen voor aanvang van gebruik van natuurvoeding,voedingsadviezen en/of voeding of natuurlijke supplementen.

Bronnen;

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30229507
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211364
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738871
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30076727
 5. Nanotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 6. Farmacologisch onderzoekscentrum voor medicinale planten, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 7. Afdeling Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit van Missouri-Kansas City, Kansas City, Missouri.
 8. Neurogenic Inflammation Research Center, Mashhad University of Medical Sciences.
 9. School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 10. Biotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 11. https://nl.wikipedia.org/wiki/Angiogenese
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3729595/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10557090
 14. https://www.nature.com/articles/1202980
 15. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/1/6/460
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1873997/
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7803521
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10557090
 19. “De Voedselzandloper” Dr. K Verburgh

Volgende »

 1. Pingback: Wat is kurkuma en wat is curcumine ? Alles over curcumine | De Geneeskrachtige Keuken

 2. Pingback: Kurkuma, wat is het en hoe werkt het ? – Alles Over Kurkuma

 3. Pingback: Kanker, kurkuma en goede voeding (een ayurvedisch gezichtspunt) | degeneeskrachtigekeuken

 4. Pingback: Kurkuma, wat is het en hoe werkt het | degeneeskrachtigekeuken

 5. Hallo Tieneke,

  Hartelijk dank voor al uw interessante nieuwsbrieven, zo ook deze over curcumine en kanker. Ook in het verleden zijn er zoveel onderzoeken gedaan naar het ziekte proces kanker. Maar veel onderzoeken komen niet verder en wordt door de gevestigde orde met haar verdienmodel weggeblazen of erger nog de “boodschapper” wordt aangeklaagd of voor gek verklaard.

  De gevestigde orde lijkt ook niet terug te kijken wat in het verleden al is aangetoond. Ze razen door met geld opslokkende techniek en zwaar belastende, in ieder geval geen lichaam ondersteunende farmacie. Daarnaast worden al deze middelen pas ingezet als kanker zich al jaren heeft kunnen ontwikkelen. (ik noem dat werken aan de achterdeur)

  In de bijlage stuur ik u een artikel uit de jaren 1980. Interessant omdat toen al naar de cellen gekeken werd. Men zag het prille begin van de cel vervorming en de fasen van ontwikkeling naar kanker.

  Met vriendelijke groet, Bert van Schie

  >

  • Dank je wel voor je reactie, altijd fijn om te ontvangen. Ja, ik kan het met je eens zijn, onze maatschappij is zeker niet ‘mens vriendelijk’. Niet wat onze voeding betreft, maar ook niet in haar voorlichting omtrent ‘gezondheids’zorg. Wat ik dus in feite ‘ziekte’zorg vind. En onze geestelijke gezondheidszorg, zou meer op een spirituele zorg gericht kunnen zijn. Ja, er valt nog veel te doen, Bert. Met een vriendelijke groet van Tieneke. PS, je bijlage was er niet bij. Stuur je die evt nog even op het mailadres ‘ degneeskrachtigekeuken@gmail.com ?

 6. Hallo Tieneke,

  Bij kanker wordt aan de ‘achterdeur’ gewerkt.
  De mens moet eerst duidelijke symptomen hebben dan wordt zeer zwaar geschut ingezet.
  Het ondersteunt het lichaam niet maar belast het lichaam.

  Voordat de symptomen zich openbaren is de kanker al veel eerder in ontwikkeling gekomen!
  Kanker is een cel-stofwisselingsziekte.
  Omdat het hele lichaam uit cellen bestaat kan kanker overal in het lichaam ontstaan. Stofwisselingsziekte, ja. Cellen hebben zuurstof nodig daarvoor zijn de mitochondrieen die zorgen voor het transport van zuurstof de cel in.
  De mitochondrieen hebben voor dat transport goede vetten nodig, geen transvetten dus!
  Bij minder dan 35% zuurstof toevoer veranderd het stofwisselingsproces in de cel.
  Er ontstaat een ongecontroleerd proces in de cel.
  Veranderd er niets aan de omstandigheden dan worden slechte cellen ontwikkelt.
  Dit gaat in het kwadraat, 2 worden er 4, 4 worden er 16 enzo voort.
  Het is allemaal wat, techniek en farmacie. Over de hele wereld opzoek om ziekte te behandelen.
  Er wordt vergeten te kijken wat er bij de ‘voordeur’ gebeurt.
  Als in huis de aardlekschakelaar uitslaat kun je hem weer inschakelen maar dat werkt pas als je
  de kortsluiting gevonden hebt.
  Zoek naar oorzaak.

  • Dank je wel voor je geweldige reactie. Het is er één uit mijn hart. Ja, ik ben het volledig met je eens. Er bestaat een techniek, het heet “SUDARSHAN KRIYA” die het zuurstofgehalte in je lichaam per direct enorm laat stijgen. Onder de volgende link kun je er meer over vinden : https://www.artofliving.org/nl-nl/cursussen . Deze techniek helpt je de ‘kortsluiting’ te vinden. Normaal schrijf ik hier niet over, omdat mensen dat vaak een beetje ‘eng’ vinden. Jouw reactie heeft me geraakt. Deze techniek is ook goed ondersteunend bij een dergelijke ernstige celziekte. Een bekend Nederlands ayurvedisch arts zei eens over ziekte : “..bij de Westerse geneeskunde bombarderen ze de stad plat. Bij de ayurvedische geneeskunde roken ze de ratten uit..”.. Dit zegt genoeg, ook met hem ben ik het totaal eens. Dank je wel, en een fijne dag gewenst, en een hartelijke groet van Tieneke.

 7. Pingback: Curcuma, een krachtige zuivering ? | degeneeskrachtigekeuken

 8. Hi Tieneke,

  “Contra Indicties : gebruik geen kurkuma/curcumine bij zwangerschap, bij galblaasproblemen, bij bloedverdunners en tijdens een chemokuur. ”
  Kun je uitleggen waarom dat zo is?

  Wat houdt “tijdens” precies in? van de eerste keer chemo tot de laatste? of mag het wel tussendoor wanneer er geen chemo gegeven wordt, ingenomen worden?

  • Goedemorgen, dank voor uw vraag en uw vertrouwen. Hier komt het antwoord op de vraag, de vraag over de interactie van curcumine en chemotherapie. Curcumine EN chemotherapie gaat niet goed samen. Omdat curcumine , in de kern van de zaak, een reinigend effect heeft. En het dus ook de werking van de chemotherapie kan opruimen.

   Derhalve treft u in onze kurkuma ‘puur’ geen chemische toevoegingen aan. Voor de kurkuma ‘plus’ geldt hetzelfde. Alleen is daar, in de ‘plus,  wel de bioperine peper toegevoegd en verder zijn beide een product, zoals het al duizenden jaren door Moeder natuur gemaakt is. We voegen niets chemisch aan toe, en halen er niets uit. ‘De bioperine peper geeft de werking van kurkuma eigenlijk ‘vleugels’. Het versterkt de werking van het product.

   Curcumine C3 “superieur” is een product dat gestoeld is op deze pure geëxtraheerde vorm van kurkuma. Curcumine is de werkzame stof uit de kurkuma. De gele kleurstof in de kurkuma is de curcumine. De C3 betekent dat het de 3 werkzame Curcuminoïden betreft. De ‘Superieur’ staat voor de juiste verhouding van deze curcuminoïden. Eigenlijk is het zo; in één capsule van deze curcumine c3 ‘superieur’ zit evenveel werkzame stof dan in 25 capsules kurkuma. Dus dit zou de beste keuze kunnen zijn.

   MAAR,.. het is een niet vaak vermeld feit dat men curcumine níet tijdens en niet te kort , maar een poosje vóór een chemo therapeutische behandeling neemt.

   Het probleem met goede curcumine zit erin dat het ons lichaam ‘reinigt en schoonmaakt’. Zou men vlak ná een chemo de curcumine innemen, dan kan het gebeuren dat de curcumine de werking van de chemotherapie opruimt. En dat is niet de bedoeling.

   Een poosje vóór (een dag of 2) een chemo is een ander verhaal. Het kan bijdragend helpen de negatieve gevolgen in ons lichaam van de chemo te verminderen. Het bereidt de cellen voor en zorgt ervoor dat de chemo het werk goed kan doen. Als de chemo geweest is, en het werk heeft gedaan, kan men later de curcumine nemen.

   Tegen de negatieve gevolgen en bijwerkingen. Overleg even met uw arts hoelang de inwerktijd van de chemo is, en daarná kunt u weer de curcumine nemen. Ongeveer 1 a 2 capsules per dag. Bijvoorbeeld ; Eén capsule ’s morgens en één capsule ‘s avonds.Het is ook niet de bedoeling om erg grote hoeveelheden curcumine te nemen, dat is ook niet nodig. Het is de chemo die het werk moet doen, en niet de curcumine.
   Als de chemokuren geweest zijn, kunt altijd overleggen wat u nu verder doet met het nemen van curcumine C3 ‘superieur’.Hieronder treft u een link aan. Dit artikel gaat zeer uitgebreid in op de werking van curcumine, in de vele aspecten van een chemo therapeutische behandeling. Wat curcumine doet bij de eventuele schade die er in het lichaam kan ontstaan, door chemotherapie. En hoe het ondersteunend kan helpen om deze schade te herstellen.

   Als u het artikel heeft geopend. Druk dan op de rechtermuisknop, dan verschijnt er een wit blokje, daar staat onder andere in “vertalen in het Nederlands”. Druk daar maar op. En u kunt het geheel eens rustig lezen en doornemen. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01374/full

   Zoals gezegd, de oude natuurlijke ayurveda is ons voorbeeld en uitgangspunt, we hebben ook een goed contact met een natuurgeneeskundig, ayurvedisch arts. Als u wilt geef ik u zijn telefoonnummer en verdere gegevens, maar ik wil u niets opdringen. Met een hartelijke groet van Tieneke.

 9. beste Tieneke bedankt voor het grandiose blog kanker…
  Het viel op het juiste moment binnen .. ben 1 week gestopt met gemo in overleg met mijn oncologe.
  De bijverschijnselen zijn voor mij op 79 jarige leeftijd te zwaar. Ik heb nog Ashwandha ga verder met mijn Genezend vermogen curcuma c3 etc .etc en voeding…..

  Graag een adviesvoor een nieuwe bestelling….
  Hartegroet LINY

 10. Hallo Tieneke, wat een goed artikel, geeft je weer stimulans om nog bewuster te eten.
  Wij gebruiken al lang curcumine superieur C3 van jullie voor mijn artrose en ook omdat mijn man Jan voor 2 jaar prostaat kanker gehad met bestralingen. Ik kook al jaren biologische en ook geregeld ayurvedisch. Dank je voor alle goede artikelen. Groetjes Dini

Laat een reactie achter op G.L. Cuccureddu Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.