Is er invloed van Kurkuma bij Alzheimer ?

Standaard

Wereldwijd treft het vele miljoenen mensen.  Dementie is een volksziekte. We weten er weinig van. Zeker kennen we geen goede richtlijnen om dementie te voorkomen.  Toch zijn deze richtlijnen er wel. We denken dat dementie iets is  “wat je overkomt” . Ayurveda kan iemand helpen om het pathologische vergeten te voorkomen, en om het , in getroffen ziektegevallen, te verzachten.  Wat kun je doen om jezelf te beschermen. Hier vindt U een zeer uitgebreid en volledig artikel. Met het beste van de Westerse en Oosterse gezichtspunten omtrent deze ziekte. Met goed belichte achtergronden, oorzaak en verloop.  

Hoe begint dementie ?

afbeeldingen safe 4 De persoonlijkheid verandert soms drastisch. De betroffen persoon herinnert zich niets van een kort geleden gebeurd voorval, en voelt zich steeds alsof het aan te hoge eisen moet voldoen. Daardoor verliest men interesse in, tot zover, vreugdevolle ervaringen. Dit, en verdere tekenen, kunnen voorboden van een dementie zijn. Dementie telt tot de meest voorkomende ouderdomsziekten.

Deze ziekte krijgt niet alleen veel belangstelling omdat het wereldwijd veel mensen treft, maar ook omdat er steeds meer bekend wordt waar het zeer bekende prominente mensen betreft. De lijst van getroffenen is lang en hun omgaan met de diagnose zeer verschillend.  Bijvoorbeeld Ronald Reagan herkende, na 40 jaren huwelijk, zijn vrouw Nancy niet meer. En de industrieel erfgenaam en fotograaf Gunther Sachskoos voor euthanasie op 78 jarige leeftijd. Dit was om de voortgang van de ziekte niet te hoeven meemaken. Deze, en natuurlijk vele andere gevallen, hebben de discussie “hoe om te gaan met dementie” in gang gezet.                                                                                                                      Degeneeskrachtigekeuken.nl

 1. Wat weten we tot zover over dementie ?

Het woord “dementie” stamt uit het Latijns. “DE” staat voor ‘afnemend’ en “MENTIE” voor   ‘geest en mens’ . Het omvat een groep van ongeveer 50 degeneratieve ziekten van de hersenen, doe op de lange duur tot een verlies van geestelijke vermogens leiden.

In Nederland leven veel mensen met een vorm van dementie. En in de wereldvooruitzichten van 2013 voorziet men een alarmerende toename. Tegen het jaar 2050 zal deze ziekte verdriedubbeld zijn.

Voor alle genezings  strategieën is deze ontwikkeling een van de grootste uitdagingen. We hebben nog geen antwoord voor een oplossing. En het ontbreekt ons zeker aan een oplossing op de lange duur. En waar het ons ook aan ontbreekt is aan een goede verpleging op maat voor de getroffenen.

 • De meest voorkomende vorm van dementie heet ALZHEIMER, en is genoemd naar psychiater/onderzoeker A. ALZHEIMER. ( 1906) . Primair wordt het korte geheugen, het denkvermogen, de spraak en de motoriek aangetast.
 1. Een indeling van de verschillende vormen/ziekten van dementie. 

De ICD-10 ( dit is de : Internationale Classificatie Dementie) onderscheidt eigen 4 verschillende groepen van dementie.

 • DEMENTIE DOOR ALZHEIMER . Dit betreft eigenlijk ongeveer 67 % van alle vormen van dementie.
 • VASCULAIRE DEMENTIE. Hier ligt de oorzaak in doorbloedingssoornissen. Het betreft ongeveer 20 % van alle dementie vormen.
 • DEMENTIE VAN ANDERE ZIEKTEBEELDEN. Hiertoe behoort een ziekte als bijvoorbeeld PARKINSON.
 • EN ANDERESOORTEN VAN DEMENTIE.
 1. Oorzaken van dementie.

De oorzaken van dementie hangen van het concrete en complete ziekte beeld af. Terwijl de oorzaken van doorbloedings stoornissen van verschillende vormen van dementie wel gedetailleerd onderzocht en gevonden zijn, kon er bij Alzheimer geen gedetailleerde oorzaak gevonden worden.

alzblog amyloïde plaqueWel is bekend dat zich jarenlang voor de uitbraak van Alzheimer zich zogenaamde eiwitbrokstukjes ( Amyloïde Plaque) in het hersenweefsel vormt. Juist deze eiwitbrokstukjes ( Amyloïde Plaques) verhinderen de uitwisseling van informatie tussen de hersencellen. En daardoor sterven de cellen af, dus het gevolg is een voortgaand verlies van zenuwcellen, waardoor het hersenweefsel met ongeveer 20 % krimpt.

Hoofdrisico groepen zijn een hoge leeftijd, waarin vrouwen vaker zijn  getroffen als mannen. Andere risico factoren zijn :

 • DEPRESSIVITEIT
 • DOORBLOEDINGSSTOORINGEN
 • VERHOOGD HOMOCYSTEÍN SPIEGEL ( een aminozuur)
 • DIABETES MELLULITIS
 • ALCOHOLZUCHT
 • OBESITAS
 • GENETISCHE FACTOREN. (vitalee.luondo.nl)

Deze laatste genetische factoren stijgen, als bij familieleden de ziekte vroegtijdig is geconstateerd. Vaak bij moeder, vader, zus of broer.

".. Hersenschade door Alzheimer.."..

“.. Hersenschade door Alzheimer..”..

Het leidt tot lsange verpleegbehoefte en tot een kortere levensduur. Het verloop van de ziekte kan zich over vele jaren uitspreiden.

 1. Alzheimer en het verloop ervan.

Voordat de eerste tekenen van Alzheimer te merken zijn, kunnen er wel 30 jaren overheen zijn gegaan. Omdat het geheugen het verlies aan zenuwcellen lange tijd kan compenseren.

Het vroegste stadium.

Het eerste vroege stadium kenmerkt zich door een toenemend geheugenverlies van namen en begrippen. Deze zijn moeilijk te herinneren. Bovendien laten de concentratie en het beoordelingsvermogen het afweten.

Men vergeet veel dinge sneller, bovendien kan men slechter informatie opnemen. Het oriëntatie vermogen neemt af, men kan bijvoorbeeld in een restaurant de weg van toilet naar tafel moeilijk terug herkennen. Of men verdwaalt tijdens een boswandeling.

Deze afnemende fase duurt 5 tot 10 jaren. De betroffene voelt schaamte, frustratie en angst. Als gevolg hiervan kunnen problemen als sociale isolatie ontstaan, omdat men in het openbaar niet wil opvallen.            degeneeskrachtigekeuken.nl

Het middelste stadium.

Hier verliest de getroffene het bewust meemaken van de ziekte. Vergeetachtigheid en oriëntatieproblemen nemen toe en ook het spraakvermogen wordt beïnvloed. Afspraken en data worden door elkaar gemixed. Bovendien is de herinnering van belangrijke gebeurtenissen en ervaringen in het leven verminderd.

Het moeilijkste voor de omgeving van de patiënt is zijn persoonlijkheidsverandering.

Het latere stadium.

Dit gaat gepaard met het verlies van gesproken contact met de omgeving, ook het lichamelijke verval treedt op. Het probleem van incontinentie en het verval van het bewegingsapparaat. ( Steunen tegen vallen) en verplegende bedlegerigheid ontstaat.

Men herkent zijn naasten niet meer, en kan zich totaal niet oriënteren. Maar ondanks deze moeilijkheden herkennen patïenten soms oude  liedjes en geluiden van vroeger. Geurenvan vroeger of gewoon bekende geuren. Ook oude gebeden of kerkgebeden.

Ook is het voor deze patiënten een zegen om ’s nachts bewegende lichtjes te zien. Dit kan men eventueel in de slaapkamer ophangen om het ‘weglopen’ te voorkomen. Omdat het denkvermogen is verdwenen, is dit bewegende licht  voor de patiënten zeer geruststellend.

 1. Diagnose en therapie bij dementie. 

Tot zover kent onze moderne medische kennis geen medicatie die dementie problemen, zoals Alzheimer, kan genezen. De beschikbare medicamenten verlichten de symptomen en remmen op zijn best de voortgang van de ziekte.

Op grond hiervan is een vroegtijdige diagnose van groot belang. Hoe eerder de ziekte erkend en behandeld wordt, hoe langzamer deze voortschrijdt.

De diagnose wordt vastgesteld door middel van geheugenonderzoek, lichamelijk onderzoek, laboratorium testen, en het neuropsychologisch wordt getest. Ook worden er beeldscans gemaakt vis een CT of een MRI scan.

Therapeutisch wordt getracht om op de lange duur de dagelijkse dingen en verzorging zolang mogelijk zelfstandig in stand te houden. Dit gaat door middel van training van het geheugen, training in het omgaan met anderen, hersentraining en fysiotherapie. Bovendien krijgt de patiënt ergotherapeutische ondersteuning. Dit alles gaat heeft als doel om de verpleegbehoefte van de patiënt zo lang mogelijk uit te stellen.

Als medicamenten worden  anti-dementiva ( om de geestelijke vermogens te verbeteren), anti-depressiva en neuroleptische medicatie ( tegen gedragsstoornissen) gebruikt. Ook medicatie voor behandeling van de doorbloedingsstoornissen worden ingezet. Al deze medicatie kan de symptomen verminderen, maar door de aanzienlijke bijwerkingen zijn deze niet de gelukkigste oplossing.

 1. Dementie en/of Alzheimer vanuit een ayurvedisch gezichtspunt. 

Zoals al vaak genoemd, is de ayurveda een oeroude medische wetenschap. Onze moderne medische kennis is circa 200 jaren oud. De ayurveda is 5000 jaren oud. En zegt dat de oorzaak van dementie in onze geest zit, en de uitwerkingen zijn in het lichaam te zien. Dementerende/Alzheimer patiënten kunnen vaak geen onderscheid meer maken tussen ‘dromen’, de ‘verleden tijd’ en het ‘nu’ . Daardoor kunnen ze hallucineren . Tevens kunnen ze , door het verlies van het herinnerings vermogen, moeilijk besluiten nemen, die op basis zijn van dit vermogen.

Dus eigenlijk komt het op het voorkomen van deze ziekte aan. En een vaststaand  feit blijft, dat deze ziekte ( Alzheimer) in het Oosten van onze wereld een zeldzaamheid is. Daarbij komt nog er bij veel mensen die, bijvoorbeeld vanwege reuma en/of reumatische klachten, veel ontstekingremmende medicatie moeten/hebben genomen, deze ziekte ook aanzienlijk minder voorkomt.

Het bewustzijn van een goede gezondheid in de ayurvedische levensstijl, kan de waarschijnlijkheid om een dementiele ziekte te ontwikkelen duidelijk reduceren.

De bekende neurobiologe en ayurvedisch vrouwelijk arts Dr. Vinod VERMA beschrijft in haar boek  ‘PREVENTION OF DEMENTIA’ twaalf risico factoren, die deze ziekte kan reguleren.

Deze zijn:

 • Overmatig en fout gebruik van onze zintuigen. ( zien, horen,proeven,voelen en ruiken).
 • Een slechte nek- en schouderhouding. ( yoga oefeningen zijn hier uitstekend voor geschikt).
 • Foute ademhaling. ( de kriya van de AOL weet hier alles van ).
 • Blokkade in de neusademhaling. ( adem niet door de mond, maar door de neus. Houd de neus schoon. Dit verhoogt de zuurstof opname in de hersenen. Te weinig zuurstof kan een aanleiding zijn tot ontstekingen)
 • Chronisch terugkerende verkoudheden met slijmophoping of sinusitiden. (ontstekingen in de schedelholten).
 • Algehele zwakte, diepe uitputting of afmatting.
 • Hoge bloeddruk.
 • Langdurige mentale spanning en/of een gevoel van hulpeloosheid.
 • Leven in het verleden met een angst voor de toekomst.
 • Chronische Vata problemen. ( kijkt U maar eens op een goede ayurvedische site voor verdere uitleg).
 • Shock of traumatische ervaringen.
 • Wispelturige gedachten . ( het leren mediteren reguleert dit grotendeels)

Het doel, volgens Dr. Verma, is het behouden en beschermen van de zenuwcellen en de hersenmassa en zintuigen. En natuurlijk als doel, om deze 3 in een gezonde interactie te houden.

Aanvullende methoden, om dementie te voorkomen, zijn een uitgebalanceerde gezonde voeding, regelmatig bewegen en een actief sociaal leven. Verder noemt Dr. V. VERMA dagelijkse geestelijke oefeningen, veel contact met andere mensen en een prive ontplooiing als secundaire mogelijkheden.

Het prestatievermogen van ons brein is afhankelijk van zijn gebruik. Daarom is het goed om telkens weer nieuwe uitdagingen te zoeken. Natuurlijk zonder jezelf daarbij te overwerken.

Een nieuwe taal leren, een computer leren bedienen of wat je ook doet,.. Je brein is nog even goed te gebruiken als op jongere leeftijd. Om jezelf op hogere leeftijd verder te ontplooiien en te ontwikkelen is een zeer waardevolle ‘training’ tegen dementie.

Meditatie is bijvoorbeeld zo’n goede training van de geest, die in de Ayurveda aanbevolen wordt. En waarom zou men dit niet doen, de ‘beloning’ van deze kennis is zeer waardevol. Wat heeft men te verliezen. Want door meditatie kunnen spanningen gereguleerd worden, de geest gecentreerd/gefocusd en het lichaam gecontroleerd worden. Ook worden de zintuigen geregenereerd en worden emoties opgelost.

 1. Ayurvedische voedingsrichtlijnen tegen dementie, ten aanzien van curcumine en Alzheimer. 

alzblog walnootolieMediterrane voeding is, gezien vanuit een Westers standpunt, een prima preventie. Veel groente, veel fruit, olijfolie, vis en volkorenbrood worden aanbevolen. Walnootolie is erg goed voor het hersenweefsel !. Neem olie met een laag cholesterol gehalte, (PS : bijvoorbeeld kokosolie heeft een korte molecuulstructuur en kan erg vet in de lever werken. Daarom zijn deze oliën minder geschikt).

De, in vette vis hooggeconcentreerde, Omega-3 vetzuren worden zelfs als voedingssupplement aanbevolen.  Vegetariërs/Veganisten kunnen producten met zee-algen nemen als alternatief.

Ook, vanuit een Ayurvedisch standpunt, is ghee ( geklaarde boter) als het beste vet voor ons zenuwstelsel aanbevolen voor dagelijks gebruik. (PS: op onze laatste cursus werd een eetlepel ghee per dag aanbevolen voor hartpatiënten. Dit vanwege de vitamine K, en het feit dat de ghee smelt op onze lichaamstemperatuur. Neem maar een klontje boter in de hand, het smelt direct). Dit kun je dan aanvullen met olijfolie/walnootolie.

 • Het maaltijdsysteem , de keuze van de levensmiddelen en hun onderlinge verhoudingen is in de Ayurveda altijd een individuele zaak. Met als leidraad de mens zelf. EN NIET ZIJN ZIEKTE ! Wat voor een de een gezond is, hoeft dat nog niet voor een ander te zijn. Met andere woorden; de voedingsadviezen zullen per patiënt verschillen. Daarom is een generaliserende voedingsaanbeveling niet mogelijk. Want de dosha’s Pitta, Vata en Kapha  en hun onderlinge verscheidenheid zijn hier de leidraad voor een voedingsadvies.  ( Als voorbeeld wil ik gaarne noemen dat men ons elke dag weer op de reclame vertelt :…”.. fruit is zeer gezond..”..  Nee, dit klopt niet, want een Pitta type ( zoals ik) met aanleg voor artritis, doet er geen goed aan om ananas te eten. Veel te zuur. En artritis vindt zijn oorsprong in  een verzuring van het lichaam. )
 • Om het meespelende Vata-stoornis , bij dementie, te verminderen, zou het wel goed zijn om regelmatig warme olierijke en voedzame voeding te eten. ( m.u.v. cholesterol verhogende oliën , zoals genoemd, kokosolie).

De Ayurvedische regelmaats therapie bij Alzheimer of Dementie.

A. Mensen met dementie hebben een duidelijk ritme in hun dag nodig. Bijv vaste etenstijden. Ook passieve en actieve elementen zijn belangrijk. Met name genoemd ; de heilzame werking van muziek en kunst is al langere tijd bekend, en kan in ieder stadium verzachtend werken. Zo is het samen zingen en muziek maken vreugdevol voor de patiënt en versterkt positieve gevoelens.

alzblog oude foto“VROEGER,….”

B.  Ook de ayurvedische leer van gezond wonen kan als ‘therapie’ dienen. Dit doelt primair op de inrichting van de woonruimte. Met als doel om het welbevinden van de betroffene te verhogen. Verf, kleuren, stoffen en meubilair kunnen dit sterk beïnvloeden. Een poos geleden heb ik een programma op de radio gehoord van een vrouwelijk arts, die aanraadde om de kamer wat meer in oude stijl in te richten. En heel veel oude foto’s af te spelen op een grote televisie in de kamer van de patiënt. Haar moeder was erg getroffen door Alzheimer, maar deze therapie werkte bijzonder goed. Een oude radio, oude muziek van vroeger, oude prenten uit de kindertijd ,. “vroeger,…”

alzblog oude radio

Er zijn mogelijkheden genoeg.

9DE OUDE AYURVEDISCHE PLANTENHEELKUNDE BIJ ALZHEIMER/DEMENTIE.

De therapie met helende planten doelt erop om de stofwisseling in het zenuwstelsel te verbeteren, en om een celebrale degeneratie te voorkomen. Ook doelt het erop om het prestatievermogen van alle zenuwcellen in de hersenen te optimaliseren, zonder de lichaamscellen te beschadigen.

Over het volgende gedeelte zegt Dr. V. VERMA dat de samenstelling en het gebruik van de volgende middelen, bij een dementerende patiënt, door een ervaren ayurvedisch therapeut of diagnostiker moeten zijn voorgeschreven. Ze raadt af om er zelf zomaar mee te gaan experimenten.

Hiervoor komen de volgende geneeskrachtige planten met anti-dementieve werking in aanmerking :

 • WITHANIA SOMNIFERA                            . = ASHWAGANDHA ( winterkers)
 • BACOPA MONNIERI                                     . = BRAHMI ( klein vetblad)
 • CONVOLULUS PLURICAULIS                    .  = SHANKAPUSHPI (akkerwinde)
 • CELASTRUS PANICULATIS                        .   = JYOTISHMATT  ( boomwurger)
 • CENTELLA ASIATICA                                   .   = MANDUKAPARNI ( Indische Waternavel)
 • ACORUS CALAMUS                                       . = VACHA  ( kalmoes)
 • GLYCYRRHIZA                                               . = YASHTIMADHU ( zoethout)
 • CURCUMA LONGA                                        .   =  HARIDRA  ( kurkuma-longa)

Veel van de werkingsmechanismen van deze geneeskrachtige planten zijn in wetenschappelijke studies besproken. Gaarne zou ik 3 van deze studies wat uitgebreider bespreken

 • WINTERKERS (ashwaganda).

Deze plant werkt cognitief verbeterend (leer vermogen) en geheugenverbeterend. Bovendien verbetert het de aanpassing van de innerlijke en uiterlijke stress-receptoren. Deze vindt U, onder andere , bij de kurkuma specialist. De withanamiden in de plant remmen vrije radicalen en voorkomen de amyloïde plaque-vorming in de hersenen. En blokkeert de vorming van amyloïde eiwitopslag, want hierdoor sterven de hersencellen af.

 • KURKUMA-LONGA ( haridra).
".. de blokkade tussen de zenuwcellen in de hersenen, AMYLOÏDE PLAQUE, verhindert het denken. Daardoor sterven de cellen af...'

“.. de blokkade tussen de zenuwcellen in de hersenen, AMYLOÏDE PLAQUE, verhindert het denken. Daardoor sterven de cellen af…’

Kurkuma-longa, in dit geval curcumine-longa,  beschermt niet alleen de zenuwcellen, maar ook de neuronen tegen de amyloïde plaque vorming. Deze zijn nodig voor het denken. Kurkuma-longa blijkt het verbazingwekkende vermogen te hebben om deze , reeds gevormde amyloïde plaque vorming,  te kunnen afbreken. Amyloïde plaque veroorzaakt de celdood. Bovendien is het een van de meeste effectieve middelen om de gevormde ontstekingen in de hersenen te remmen. En te reduceren. Ook reduceert het de vorming van vrije radicalen. Curcumine-longa is een zeer sterk middel.

 • KLEIN VETBLAD ( brahmi).

Klein vetblad verbetert de cognitieve functies ( opnemen van informatie en leervermogen). Ook verbetert klein vetblad het geheugen en beschermt het  de zenuwcellen en hersencellen tegen de vorming van amyloïde plaque. Dit doet het door de remming van cellulaire acetylcholine sterase activiteit.

10 Afsluitend en samenvattend de laatste vraag. 

Dat de bovengenoemde planten een positieve werking hebben op het centrale zenuwstelsel (CZS) en de hersencellen , die ten aanzien van de dementieproblematiek een grote rol speelt, is zo langzamerhand onomstreden. Vele studies tonen dit keer op keer aan.

Maar de centrale vraagstelling blijft ; kunnen deze geneeskrachtige werkzame stoffen de grens van bloed-hersenen volledig passeren ? En dus zo ook het Centrale Zenuwstelsel  bereiken ?

Om deze vraag afdoende te kunnen beantwoorden lijkt meer studie  en onderzoek nodig, vindt men. Want tot zover moeten we ‘leunen’ op de omvangrijke duizenden jaren oude klassieke ayurvedische ervaringswaarden.

..".... VET, HET MISSENDE ELEMENT.."..

..”…. Vet, het missende element?..”..

Zeer interessant daarbij is, dat de ayurveda bij een behandeling van het zenuwstelsel, vaak vettige bereidingen gebruikt. Op basis van ghee of sesamolie. Deze worden niet alleen door de mond, maar ook door de neus en op de huid gebruikt.

Curcumine en Alzheimer

Waarschijnlijk is dit de missende factor, dit de weg om deze geneeskrachtige werkstoffen de grensbloed-hersenen te laten passeren. En ze zo op “de plek van werkzame bestemming” te krijgen.  Bijvoorbeeld bij kurkuma-longa wordt al vele eeuwen vet, bij de inname van kurkuma-longa, aangeraden. Om de werkzame stof “of de plek van bestemming” te krijgen, om zijn heilzame werk te doen.

Dit is voor ons, Westerse standpunt, een mogelijkheid om eens te onderzoeken. Dit is tot zover, met wat vet als hulpmiddel, nog weinig onderzocht.

En een feit blijft nog steeds dat kurkuma-longa beter werkt als het wordt ingenomen met wat vet. EN,.. een feit blijft dat dementie een zeldzame ziekte is in landen waar veel kurkuma-longa wordt gebruikt.

Dit artikel is geschreven voor een geacht en geliefd persoon.

BRONNEN :

 • Dr. Vinod Verma                        . “PREVENTION OF DEMENTIA”
 • Dr. Subash Ranade                    . “NATURAL HEALING THROUGH AYURVEDA”
 • Dr.  D. Frawley                            .“ THE YOGA OF HERBES”
 • SRI SRI Ravi SHANKAR              . “LECTURES OF HEALTH”
 • Dr. STEUENAGEL , R,                .   “AYURVEDA”
 •  Ayurveda Journaal                   .  ( “ALS HET GEHEUGEN HAPERT” )
 • Dr. V. LAD                                 .    VERSCHILLENDE ARTIKELEN.

Met een vriendelijke groet van Tieneke,

Zoekt u de beste zuivere curcumine c3 en/of kurkuma longa ?  Ik, persoonlijk, beveel u de kurkuma specialist aan. Deze heeft uitstekende kurkuma in huis, van hoge kwaliteit voor een lage prijs. Met goede Know-How, en kennis van het product. Met liefde en zorgvuldige controle voor al hun kurkuma. En met zorg uitgekozen supplementen. Ethyleen Oxide vrij, Niet bestraald, GMO vrij, gecertificeerd halal en kosher, BSE/TSE vrij ! 

De NUMMER 1 in kurkuma en andere ayurvedische producten

Disclaimer : Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Samensteller doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de inhoud van dit artikel nog niets is geëvalueerd door medisch deskundigen. Geen van deze informatie dient te worden opgevat als medisch advies.  Raadpleeg daarom altijd een medisch gespecialiseerd/gekwalificeerd arts met kennis van natuurlijke supplementen voor aanvang van gebruik van natuurvoeding,voedingsadviezen en/of voeding of natuurlijke supplementen.

Over Tieneke Scholtens

Welkom op "De geneeskrachtige keuken" Foodlog. Dit is een geheel persoonlijke foodlog. Mijn naam is Tieneke Scholtens. Ik heb één hobby. Koken en leren over de uitwerking van voeding en ayurveda. De geneeskrachtige keuken heeft mijn passie, vooral wat de ayurvedische achtergrond betreft. Koken doe ik graag met een gezondheids achtergrond, dit doe ik al 49 jaren lang. Ik kom uit het onderwijs, en heb met enthousiasme eet- en kookles aan de kinderen gegeven. Ook interesseer ik me al ca 33 jaren lang voor de kennis over voeding uit de oude Ayurveda. Met een langdurende liefde voor kurkuma. Hoe prachtig en natuurlijk kunnen dingen zijn.

Volgende »

 1. Pingback: Kan curcumine c3 helpen tegen Alzheimer en ons geheugen en stemming verbeteren ? – Alles Over Kurkuma

 2. Pingback: Kurkuma, een lichamelijk reinigingsmiddel – Alles Over Kurkuma

 3. Pingback: ASHWAGANDHA, EEN MIDDEL VOOR NATUURLIJK HERSTEL. | degeneeskrachtigekeuken

 4. Pingback: KURKUMA EN CURCUMINE, WAT IS HET VERSCHIL. | dekurkumaspecialist

 5. Pingback: KURKUMA EN ALZHEIMER, EEN AYURVEDISCH GEZICHTSPUNT. | dekurkumaspecialist

 6. Pingback: KURKUMA EN CURCUMINE, WAT IS HET VERSCHIL ? | tienekescholtens

 7. Hallo Tineke,

  Ik wil jouw interessante informatie nog wel graag ontvangen maar kon niet vinden hoe ik mijn emailadres kon wijzigen. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het nu zo doe.

  Vriendelijke groeten,

  Lenie v.d. Hoven

 8. Hallo Tieneke, lang geleden, ik reeg mail van je. Heb in het verleden de kurkuma longa bij je besteld voor mijn vader, ik ben de dame uit Amsterdam. Heb je nog tips voor mij, ik zit in een depressie en en heb angst/onrust gevoelens. Mvg Simone.

  • Hallo, Lieve Dame,.. Dank voor je mailtje, en als ik je iets mag aanraden, waar je je HELE LEVEN plezier van zult hebben, dan is dat een “ART OF LIVING” cursus. Kijk maar eens rechts, op de zijn balk. En nog beter wou ik je aanraden om het EEN NA LAATSTE artikel van mij : “SPIRITUELE VOEDING” eens rustig te lezen. Het is een cursus die jou leert om weer gelukkig te worden. Lees maar eens, en als je vragen hebt,.. die beantwoord ik graag. LFS VAN TIEN :).

 9. mijn vader had vasculaire dementie,slechte doorbloeding,door jarenlang medicijngebruik tegen hoge bloeddruk,enz,door zijn gezonde leefwijze is hij 84 geworden,het is niet fijndat dit in korte tijd is gebeurt,niet fijn voor zichzelf en voor ons.Sluipende ziekte.

  • Hallo, Dame. Ja, dit zijn sluipende ziekten, waar veel verdriet en angst omheen hangt. Ik heb het ook meegemaakt. Als mensen het kunnen vermijden, en weten wat te doen dan is dat een waardevolle wetenschap. Dank voor Uw reactie, Met liefdevolle Groeten van TIEN 🙂

Leuk om u op mijn blog te ontvangen. Als u wilt, kunt u een reactie voor anderen achterlaten.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.