Maandelijks archief: januari 2015

Is er invloed van Kurkuma bij Alzheimer ?

Standaard

Wereldwijd treft het vele miljoenen mensen.  Dementie is een volksziekte. We weten er weinig van. Zeker kennen we geen goede richtlijnen om dementie te voorkomen.  Toch zijn deze richtlijnen er wel. We denken dat dementie iets is  “wat je overkomt” . Ayurveda kan iemand helpen om het pathologische vergeten te voorkomen, en om het , in getroffen ziektegevallen, te verzachten.  Wat kun je doen om jezelf te beschermen. Hier vindt U een zeer uitgebreid en volledig artikel. Met het beste van de Westerse en Oosterse gezichtspunten omtrent deze ziekte. Met goed belichte achtergronden, oorzaak en verloop.  

Hoe begint dementie ?

afbeeldingen safe 4 De persoonlijkheid verandert soms drastisch. De betroffen persoon herinnert zich niets van een kort geleden gebeurd voorval, en voelt zich steeds alsof het aan te hoge eisen moet voldoen. Daardoor verliest men interesse in, tot zover, vreugdevolle ervaringen. Dit, en verdere tekenen, kunnen voorboden van een dementie zijn. Dementie telt tot de meest voorkomende ouderdomsziekten.

Deze ziekte krijgt niet alleen veel belangstelling omdat het wereldwijd veel mensen treft, maar ook omdat er steeds meer bekend wordt waar het zeer bekende prominente mensen betreft. De lijst van getroffenen is lang en hun omgaan met de diagnose zeer verschillend.  Bijvoorbeeld Ronald Reagan herkende, na 40 jaren huwelijk, zijn vrouw Nancy niet meer. En de industrieel erfgenaam en fotograaf Gunther Sachskoos voor euthanasie op 78 jarige leeftijd. Dit was om de voortgang van de ziekte niet te hoeven meemaken. Deze, en natuurlijk vele andere gevallen, hebben de discussie “hoe om te gaan met dementie” in gang gezet.                                                                                                                      Degeneeskrachtigekeuken.nl

 1. Wat weten we tot zover over dementie ?

Het woord “dementie” stamt uit het Latijns. “DE” staat voor ‘afnemend’ en “MENTIE” voor   ‘geest en mens’ . Het omvat een groep van ongeveer 50 degeneratieve ziekten van de hersenen, doe op de lange duur tot een verlies van geestelijke vermogens leiden.

In Nederland leven veel mensen met een vorm van dementie. En in de wereldvooruitzichten van 2013 voorziet men een alarmerende toename. Tegen het jaar 2050 zal deze ziekte verdriedubbeld zijn.

Voor alle genezings  strategieën is deze ontwikkeling een van de grootste uitdagingen. We hebben nog geen antwoord voor een oplossing. En het ontbreekt ons zeker aan een oplossing op de lange duur. En waar het ons ook aan ontbreekt is aan een goede verpleging op maat voor de getroffenen.

 • De meest voorkomende vorm van dementie heet ALZHEIMER, en is genoemd naar psychiater/onderzoeker A. ALZHEIMER. ( 1906) . Primair wordt het korte geheugen, het denkvermogen, de spraak en de motoriek aangetast.
 1. Een indeling van de verschillende vormen/ziekten van dementie. 

De ICD-10 ( dit is de : Internationale Classificatie Dementie) onderscheidt eigen 4 verschillende groepen van dementie.

 • DEMENTIE DOOR ALZHEIMER . Dit betreft eigenlijk ongeveer 67 % van alle vormen van dementie.
 • VASCULAIRE DEMENTIE. Hier ligt de oorzaak in doorbloedingssoornissen. Het betreft ongeveer 20 % van alle dementie vormen.
 • DEMENTIE VAN ANDERE ZIEKTEBEELDEN. Hiertoe behoort een ziekte als bijvoorbeeld PARKINSON.
 • EN ANDERESOORTEN VAN DEMENTIE.
 1. Oorzaken van dementie.

De oorzaken van dementie hangen van het concrete en complete ziekte beeld af. Terwijl de oorzaken van doorbloedings stoornissen van verschillende vormen van dementie wel gedetailleerd onderzocht en gevonden zijn, kon er bij Alzheimer geen gedetailleerde oorzaak gevonden worden.

alzblog amyloïde plaqueWel is bekend dat zich jarenlang voor de uitbraak van Alzheimer zich zogenaamde eiwitbrokstukjes ( Amyloïde Plaque) in het hersenweefsel vormt. Juist deze eiwitbrokstukjes ( Amyloïde Plaques) verhinderen de uitwisseling van informatie tussen de hersencellen. En daardoor sterven de cellen af, dus het gevolg is een voortgaand verlies van zenuwcellen, waardoor het hersenweefsel met ongeveer 20 % krimpt.

Hoofdrisico groepen zijn een hoge leeftijd, waarin vrouwen vaker zijn  getroffen als mannen. Andere risico factoren zijn :

 • DEPRESSIVITEIT
 • DOORBLOEDINGSSTOORINGEN
 • VERHOOGD HOMOCYSTEÍN SPIEGEL ( een aminozuur)
 • DIABETES MELLULITIS
 • ALCOHOLZUCHT
 • OBESITAS
 • GENETISCHE FACTOREN. (vitalee.luondo.nl)

Deze laatste genetische factoren stijgen, als bij familieleden de ziekte vroegtijdig is geconstateerd. Vaak bij moeder, vader, zus of broer.

".. Hersenschade door Alzheimer.."..

“.. Hersenschade door Alzheimer..”..

Het leidt tot lsange verpleegbehoefte en tot een kortere levensduur. Het verloop van de ziekte kan zich over vele jaren uitspreiden.

 1. Alzheimer en het verloop ervan.

Voordat de eerste tekenen van Alzheimer te merken zijn, kunnen er wel 30 jaren overheen zijn gegaan. Omdat het geheugen het verlies aan zenuwcellen lange tijd kan compenseren.

Het vroegste stadium.

Het eerste vroege stadium kenmerkt zich door een toenemend geheugenverlies van namen en begrippen. Deze zijn moeilijk te herinneren. Bovendien laten de concentratie en het beoordelingsvermogen het afweten.

Lees de rest van dit bericht